Tańce w kręgu

Tańce w kręgu

Warsztaty w Łodzi i Rochnie - luty i marzec 2020


27-29 marca 2020 Rochna k/Łódź


                            15 lutego 2020 Łódź                            21 marca 2020 Łódź