Tańce w kręgu

Tańce w kręgu

Najbliższe nasze wydarzenie


Więcej informacji w zakładce po prawej stronie.
Zapraszamy!

Dla zdrowia


Dla zdrowia poudawaj Greka i tańcz tańce w kręgu!


Dla zdrowia poudawaj Amerykanina i tańcz tańce liniowe!


Folkowe zabawy karnawałowe

                                                     W Łodzi, ul. Bratysławska 6a

W Podkowie Leśnej, ul. Świerkowa 1