Tańce w kręgu

Tańce w kręgu

Piątki w Nowej Europie

Od grudnia 2017 zapraszamy do Centrum Medycyny Nowa Europa na zajęcia ruchowo-taneczne.
Zajęcia będą odbywać się w każdy piątek w godzinach 16.30-18.00.
Cena 50 zł miesięcznie.
Uwaga! Dla posiadaczy Karty Seniora - 40 zł
Koszt pojedyńczych zajęć - 15 zł.